کامیاب

« خودت را مانند امانتي فرض كن كه بايد بازگردانده شوي..... »

جدول اعداد سودوکو شماره یک

 حمیدرضا کامیاب : جدول شماره یک

                     
 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

2

6

9

 

 

7

 

 

 

 

3

7

 

 

 

 

9

1

 

 

 

2

5

 

 

 

 

 

 

4

 

 

9

3

7

1

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

3

1

4

2

 

 

 

 

 

 

5

6

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 در باره سودوکو :

سودکو  واژه اي ژاپني است و به نوعي جدول اعداد اطلاق مي گردد که متشکل از  ۹ رديف و ۹ ستون بوده، در مجموع داراي ۸۱ خانه است. هر جدول سودکو را مي توان متشکل از ۹ جدول کوچکتر در نظر گرفت که هريک از اين جداول داراي ۳ رديف و ۳ ستون است.

يادگيري سودکو آسان است و نياز به هيچ گونه دانش خاص و مهارت رياضي ندارد. اگرچه سودکو از ژاپن به سراسر دنيا منتقل شد، اما اين جدول اعداد يک سرگرمي فرازباني، فرامليتي و جالب است و در سال هاي اخير مورد توجه شمار زيادي از مطبوعات معتبر و پرتيراژ در سراسر دنيا قرار گرفته است.

 این نوع جدول برخلاف اکثر دیگر جداول باعث تقویت فکر و ذهن منطقی در انسان می گردد به همین دلیل از این بازی در بسیاری از مسابقات به منظور سنجش قابلیت تعقل استفاده می شود.

 براي حل سودکو کافي است با توجه به اعداد اوليه موجود در جدول، اعداد ۱ تا ۹ را به گونه اي در خانه هاي خالي جدول قرار دهيد که اولاً در هريک از سطرها، ستونها و جداول کوچکتر ۳*۳ اعداد ۱ تا ۹ وجود داشته باشند و ثانياً هيچ عددي در سطرها،ستونها و جداول کوچکتر ۳*۳ تکرار نشده باشد.

در حل جداول سودکو به نکات ذيل توجه کنيد:

۱.براي حل از استدلال منطقي استفاده کنيد.

۲.استفاده از روش هاي سعي و خطا کارآمد نيست.

۳. فقط يک پاسخ نهايي براي هر سودکو وجود دارد.

۴. راه حل هاي متعددي براي هر جدول وجود دارد.

۵. تمرکز، حوصله و دقت رموز موفقيت شما هستند.

  براي اطلاعات بيشتر مي توانيد اینجاکلیک کنید.

 

   

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم دی 1385ساعت 14:10  توسط حمیدرضا کامیاب(مهندس عمران)  |